OPŁATY REJESTRACYJNE

Pozycja Data Cena
Opłata rejestracyjna dla członków PTP - zgłoszenie po 12.03.2017 2017-03-25 600,00 PLN
Opłata rejestracyjna dla osób niezrzeszonych z PTP - zgłoszenie po 12.03.2017 2017-03-25 800,00 PLN

OPŁATY CZŁONKOWSKIE PTP

Pozycja Cena
Roczna opłata członkowska PTP - członek zwyczajny 250,00 PLN
Roczna opłata członkowska PTP - student, lekarz dentysta i lekarz będący w trakcie odbywania stażu podyplomowego 75,00 PLN
Roczna opłata członkowska PTP - lekarz emeryt 50,00 PLN