OPŁATY KONFERENCYJNE - pakiet

Pozycja Data Cena
Pakiet Perio 2018 - członek PTP - płatność do 31.12.2017 2018-03-02 - 2018-03-03 1.400,00 PLN
Pakiet Perio 2018 - uczestnik - płatność do 31.12.2017 2018-03-02 - 2018-03-03 1.600,00 PLN

OPŁATY KONFERENCYJNE - rejestracja dzienna

Pozycja Data Cena
Udział tylko w pierwszym dniu konferencji - członek PTP - płatność do 31.12.2017 2018-03-02 850,00 PLN
Udział tylko w drugim dniu konferencji - członek PTP - płatność do 31.12.2017 2018-03-03 1.050,00 PLN
Udział tylko w pierwszym dniu konferencji - uczestnik - płatność do 31.12.2017 2018-03-02 1.050,00 PLN
Udział tylko w drugim dniu konferencji - uczestnik - płatność do 31.12.2017 2018-03-03 1.250,00 PLN

KURS PRZEDKONFERENCYJNY

Pozycja Data Cena
Kurs praktyczny prof. M. Sanz - członek PTP - płatność do 31.12.2017 2018-03-01 1.200,00 PLN
Kurs praktyczny prof. M. Sanz - uczestnik - płatność do 31.12.2017 2018-03-01 1.400,00 PLN

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Pozycja Data Cena
Spotkanie towarzyskie w dniu 2.03.2018 2018-03-02 150,00 PLN

OPŁATY CZŁONKOWSKIE PTP

Pozycja Cena
Roczna opłata członkowska PTP - członek zwyczajny 250,00 PLN
Roczna opłata członkowska PTP - student, lekarz dentysta i lekarz będący w trakcie odbywania stażu podyplomowego 75,00 PLN
Roczna opłata członkowska PTP - lekarz emeryt 50,00 PLN